کتاب آموزش زبان آلمانی Pluspunkt Deutsch 2 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Pluspunkt Deutsch 2 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Pluspunkt Deutsch 2 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Pluspunkt Deutsch 2 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب
ناشر کتاب: Cornelsen
  
فایل PDF کتاب Kursbuch به زبان آلمانی و در 232 صفحه است.
فایل PDF کتاب Arbeitsbuch به زبان آلمانی و در 181 صفحه است.
فایل های صوتی کتاب شامل دو سی دی
 
فایل های صوتی کتاب با فرمت mp3 هستند.
فایل های PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی است….

Check Also

کتاب معلم Business Result Elementary

کتاب معلم Business Result Elementary کتاب معلم Business Result Elementary ناشر کتاب: Oxford فایل PDF …