کتاب آموزش زبان آلمانی Planet Plus A1.2

کتاب آموزش زبان آلمانی Planet Plus A1.2

کتاب آموزش زبان آلمانی Planet Plus A1.2

کتاب آموزش زبان آلمانی Planet Plus A1.2
ناشر کتاب: HUEBER
مجموعه حاضر تنها شامل کتاب Kursbuch، بدون فایل های صوتی کتاب، است.
فایل PDF کتاب به زبان آلمانی و در 86 صفحه است.
فایل PDF به صورت اسکن رنگی و با کیفیت مناسب است….

Check Also

کتاب معلم Business Result Elementary

کتاب معلم Business Result Elementary کتاب معلم Business Result Elementary ناشر کتاب: Oxford فایل PDF …