کتاب آموزش زبان آلمانی Planet A1 به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Planet A1 به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Planet A1 به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Planet A1 به همراه فایل های صوتی کتاب
ناشر کتاب: HUEBER
  
مجموعه حاضر شامل فایل های زیر است:
کتاب Kursbuch به زبان آلمانی و در 131 صفحه
فایل های صوتی کتاب ها شامل سه سی دی
 
 فایل های صوتی کتاب با فرمت mp3 هستند.
فایل PDF به صورت اسکن رنگی و با کیفیت مناسب است….

Check Also

کتاب معلم Business Result Advanced

کتاب معلم Business Result Advanced کتاب معلم Business Result Advanced ناشر کتاب: Oxford فایل PDF …