کتاب آموزش زبان آلمانی Pingpong neu 2 به همراه کتاب تمرین و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Pingpong neu 2 به همراه کتاب تمرین و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Pingpong neu 2 به همراه کتاب تمرین و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Pingpong neu 2 به همراه کتاب تمرین و فایل های صوتی کتاب
ناشر کتاب: Hueber
 
مجموعه حاضر شامل فایل های زیر است:
کتاب Pingpong neu 2 Lehrbuch به زبان آلمانی و در 161 صفحه
کتاب Pingpong neu 2 Arbeitsbuch به زبان آلمانی و در 154 صفحه
فایل های صوتی کتاب ها شامل دو سی دی
 
فایل های صوتی کتاب با فرمت mp3 هستند.
فایل PDF به صورت اسکن رنگی و با کیفیت مناسب است….

Check Also

کتاب معلم Business Result Elementary

کتاب معلم Business Result Elementary کتاب معلم Business Result Elementary ناشر کتاب: Oxford فایل PDF …