کتاب آموزش زبان آلمانی Panorama A 2.1 به همراه کتاب تمارین

کتاب آموزش زبان آلمانی Panorama A 2.1 به همراه کتاب تمارین

کتاب آموزش زبان آلمانی Panorama A 2.1 به همراه کتاب تمارین

کتاب آموزش زبان آلمانی Panorama A 2.1 به همراه کتاب تمارین
ناشر کتاب: Cornelsen
  
مجموعه حاضر شامل کتاب های Kursbuch و Übungsbuch، بدون فایل های صوتی کتاب، است.
فایل PDF کتاب Kursbuch به زبان آلمانی و در 97 صفحه است.
فایل PDF کتاب Übungsbuch به زبان آلمانی و در 140 صفحه است.
فایل های PDF به صورت اسکن رنگی و با کیفیت مناسب است.
 …

Check Also

کتاب معلم Business Result Elementary

کتاب معلم Business Result Elementary کتاب معلم Business Result Elementary ناشر کتاب: Oxford فایل PDF …