کتاب آموزش زبان آلمانی Netzwerk B1 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب ها

کتاب آموزش زبان آلمانی Netzwerk B1 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب ها

کتاب آموزش زبان آلمانی Netzwerk B1 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب ها

کتاب آموزش زبان آلمانی Netzwerk B1 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب ها
ناشر کتاب: Klett
  
مجموعه حاضر شامل فایل های زیر است:
کتاب Kursbuch به زبان آلمانی و در 83 صفحه
کتاب Arbeitsbuch به زبان آلمانی و در 79 صفحه
کتاب Intensivtraining به زبان آلمانی و در 43 صفحه
فایل های صوتی کتاب های Kursbuch و Arbeitsbuch با فرمت MP3
  
فایل های PDF به صورت اسکن رنگی و با کیفیت مناسب است….

Check Also

کتاب معلم Business Result Elementary

کتاب معلم Business Result Elementary کتاب معلم Business Result Elementary ناشر کتاب: Oxford فایل PDF …