کتاب آموزش زبان آلمانی Mittelpunkt C1 به همراه کتاب کار و کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب ها

کتاب آموزش زبان آلمانی Mittelpunkt C1 به همراه کتاب کار و کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب ها

کتاب آموزش زبان آلمانی Mittelpunkt C1 به همراه کتاب کار و کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب ها

کتاب آموزش زبان آلمانی Mittelpunkt C1 به همراه کتاب کار و کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب ها
ناشر مجموعه: (2008) Klett
 
 مجموعه حاضر شامل فایل های زیر است:
کتاب Mittelpunkt C1 Lehr- und Arbeitsbuch Lektionen 1-6 به زبان آلمانی در 202 صفحه
کتاب Mittelpunkt C1 Lehrbuch Lektionen 7-12 به زبان آلمانی و در 107 صفحه
کتاب Mittelpunkt C1 Arbeitsbuch Lektionen 7-12 به زبان آلمانی و در 110 صفحه
کتاب Mittelpunkt C1 Lehrerhandbuch به زبان آلمانی و در 136 صفحه
فایل های صوتی کتاب Lehrbuch در 4 سی دی و با فرمت mp3
فایل های صوتی کتاب Arbeitsbuch در 1 سی…

Check Also

کتاب معلم Business Result Elementary

کتاب معلم Business Result Elementary کتاب معلم Business Result Elementary ناشر کتاب: Oxford فایل PDF …