کتاب آموزش زبان آلمانی Mittelpunkt B2-C1 به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Mittelpunkt B2-C1 به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Mittelpunkt B2-C1 به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Mittelpunkt B2-C1 به همراه فایل های صوتی کتاب
ناشر کتاب: Klett
  
مجموعه حاضر شامل فایل های زیر است:
کتاب Mittelpunkt B2-C1 Intensivtrainer schriftlicher und muendlicher Ausdruck به زبان آلمانی و در 113 صفحه
کتاب Mittelpunkt B2-C1 Redemittelsammlung به زبان آلمانی و در 64 صفحه
فایل های صوتی با فرمت MP3
 
فایل های PDF به صورت اسکن رنگی و با کیفیت مناسب است….

Check Also

کتاب معلم Business Result Elementary

کتاب معلم Business Result Elementary کتاب معلم Business Result Elementary ناشر کتاب: Oxford فایل PDF …