کتاب آموزش زبان آلمانی MIT Erfolg Zur Dsh B2-C2 Testbuch به همراه متن فایل های صوتی و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی MIT Erfolg Zur Dsh B2-C2 Testbuch به همراه متن فایل های صوتی و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی MIT Erfolg Zur Dsh B2-C2 Testbuch به همراه متن فایل های صوتی و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی MIT Erfolg Zur Dsh B2-C2 Testbuch به همراه متن فایل های صوتی و فایل های صوتی کتاب
ناشر کتاب: Klett
 
مجموعه حاضر شامل فایل های زیر است:
کتاب MIT Erfolg Zur Dsh B2-C2 Testbuch به زبان آلمانی و در 154 صفحه
متن فایل های صوتی کتاب به زبان آلمانی و در 17 صفحه
فایل های صوتی کتاب ها شامل یک سی دی
 
فایل های صوتی کتاب با فرمت mp3 هستند.
فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است….

Check Also

کتاب معلم Business Result Elementary

کتاب معلم Business Result Elementary کتاب معلم Business Result Elementary ناشر کتاب: Oxford فایل PDF …