کتاب آموزش زبان آلمانی Menschen im Beruf Pflege B1 به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Menschen im Beruf Pflege B1 به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Menschen im Beruf Pflege B1 به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Menschen im Beruf Pflege B1 به همراه فایل های صوتی کتاب
ناشر کتاب: HUEBER
 
  
مجموعه حاضر شامل فایل های زیر است:
کتاب Lehrbuch به زبان آلمانی و در 121 صفحه
کتاب Lernwortschatz به زبان آلمانی و در 62 صفحه
متن فایل های صوتی کتاب و جواب تمارین کتاب
فایل های صوتی کتاب
 
فایل PDF به صورت اسکن رنگی و با کیفیت مناسب است….

Check Also

کتاب معلم Business Result Elementary

کتاب معلم Business Result Elementary کتاب معلم Business Result Elementary ناشر کتاب: Oxford فایل PDF …