کتاب آموزش زبان آلمانی Logisch! A1 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Logisch! A1 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Logisch! A1 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی
Logisch! A1 Deutsch für Jugendliche
به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب
 
ناشر کتاب: Klett
 
مجموعه حاضر شامل موارد زیر است:
کتاب Kursbuch به زبان آلمانی و در 130 صفحه به همراه فایل های صوتی
کتاب Arbeitsbuch به زبان آلمانی و در 127 صفحه به همراه فایل های صوتی و پاسخ نامه
کتاب Grammatiktrainer به زبان آلمانی و در 65 صفحه به همراه پاسخ نامه
 
فایل های صوتی کتاب ها با فرمت mp3 هستند.
فایل PDF به صورت اسکن رنگی و با کیفیت مناسب است….

Check Also

کتاب معلم Business Result Elementary

کتاب معلم Business Result Elementary کتاب معلم Business Result Elementary ناشر کتاب: Oxford فایل PDF …