کتاب آموزش زبان آلمانی Kursbuch Phonetik به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Kursbuch Phonetik به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Kursbuch Phonetik به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Kursbuch Phonetik به همراه فایل های صوتی کتاب
ناشر کتاب: Hueber
فایل PDF کتاب به زبان آلمانی و در 82 صفحه است.
فایل های صوتی کتاب با فرمت mp3 هستند.
فایل PDF به صورت اسکن شده و با کیفیت مناسب است….

Check Also

کتاب معلم Business Result Elementary

کتاب معلم Business Result Elementary کتاب معلم Business Result Elementary ناشر کتاب: Oxford فایل PDF …