کتاب آموزش زبان آلمانی JA genau! B1 Band 2 به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی JA genau! B1 Band 2 به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی JA genau! B1 Band 2 به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی JA genau! B1 Band 2 به همراه فایل های صوتی کتاب
ناشر کتاب: Cornelsen
 
مجموعه حاضر شامل فایل های زیر است:
کتاب JA genau! B1 Band 2 به زبان آلمانی و در 187 صفحه
چاسخنامه کتاب به زبان آلمانی و در 15 صفحه
فایل های صوتی کتاب
 
 
فایل های صوتی کتاب با فرمت mp3 هستند.
فایل های PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است….

Check Also

کتاب معلم Business Result Elementary

کتاب معلم Business Result Elementary کتاب معلم Business Result Elementary ناشر کتاب: Oxford فایل PDF …