کتاب آموزش زبان آلمانی Idееn B1 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Idееn B1 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Idееn B1 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Idееn B1 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب
ناشر کتاب: Hueber
 
مجموعه حاضر شامل فایل های زیر است:
فایل PDF کتاب Kursbuch به زبان آلمانی و در 150 صفحه است.
فایل PDF کتاب Arbeitsbuch به زبان آلمانی و در 190 صفحه است.
فایل های صوتی کتاب شامل 5 سی دی
 
فایل های صوتی کتاب با فرمت mp3 هستند.
فایل PDF به صورت اسکن رنگی و با کیفیت مناسب است….

Check Also

کتاب معلم Business Result Advanced

کتاب معلم Business Result Advanced کتاب معلم Business Result Advanced ناشر کتاب: Oxford فایل PDF …