کتاب آموزش زبان آلمانی Hoeren und Sprechen A1 به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Hoeren und Sprechen A1 به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Hoeren und Sprechen A1 به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Hoeren und Sprechen A1 به همراه فایل های صوتی کتاب
 
مجموعه حاضر شامل فایل های زیر است:
فایل PDF کتاب Hoeren und Sprechen A1 به زبان آلمانی و در 75 صفحه است.
فایل های صوتی کتاب با فرمت mp3
 
فایل PDF به صورت اسکن شده و با کیفیت مناسب است….

Check Also

کتاب معلم Business Result Elementary

کتاب معلم Business Result Elementary کتاب معلم Business Result Elementary ناشر کتاب: Oxford فایل PDF …