کتاب آموزش زبان آلمانی Genial Klick A2 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب ها

کتاب آموزش زبان آلمانی Genial Klick A2 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب ها

کتاب آموزش زبان آلمانی Genial Klick A2 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب ها

کتاب آموزش زبان آلمانی Genial Klick A2
ناشر کتاب: Klett
  
مجموعه حاضر شامل فایل های زیر است:
کتاب Kursbuch به زبان آلمانی و در 146 صفحه به همراه فایل های صوتی کتاب
کتاب Arbeitbuch به زبان آلمانی و در 137 صفحه به همراه فایل های صوتی کتاب
کتاب Intensivtrainer به زبان آلمانی و در 73 صفحه
کتاب Testheft به زبان آلمانی و در 35 صفحه به همراه فایل های صوتی
کتاب Kopiervorlagen به زبان آلمانی و در 23 صفحه
متن فایل های صوتی و جواب تمارین کتاب
 
فایل های صوتی کتاب ها با فرمت mp3…

Check Also

کتاب معلم Business Result Elementary

کتاب معلم Business Result Elementary کتاب معلم Business Result Elementary ناشر کتاب: Oxford فایل PDF …