کتاب آموزش زبان آلمانی Genial Klick A1 به همراه کتاب کار و کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Genial Klick A1 به همراه کتاب کار و کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Genial Klick A1 به همراه کتاب کار و کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Genial Klick A1
ناشر کتاب: Klett
  
مجموعه حاضر شامل فایل های زیر است:
کتاب Kursbuch به زبان آلمانی و در 145 صفحه به همراه فایل های صوتی کتاب
کتاب Arbeitbuch به زبان آلمانی و در 134 صفحه به همراه فایل های صوتی کتاب
کتاب Intensivtrainer به زبان آلمانی و در 73 صفحه
کتاب Lehrerhandbuch به زبان آلمانی و در 129 صفحه
کتاب Testheft به زبان آلمانی و در 35 صفحه
کتاب Kopiervorlagen به زبان آلمانی و در 22 صفحه
متن فایل های صوتی و جواب تمارین کتاب
 
فایل های صوتی کتاب با…

Check Also

کتاب معلم Business Result Advanced

کتاب معلم Business Result Advanced کتاب معلم Business Result Advanced ناشر کتاب: Oxford فایل PDF …