کتاب آموزش زبان آلمانی Erste Schritte plus 1 +2 به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Erste Schritte plus 1 +2 به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Erste Schritte plus 1 +2 به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Erste Schritte plus 1 +2 به همراه فایل های صوتی کتاب
 
مجموعه حاضر شامل فایل های زیر است:
فایل PDF کتاب Erste Schritte plus 1 به زبان آلمانی و در 65 صفحه است.
فایل PDF کتاب Erste Schritte plus 2 به زبان آلمانی و در 25 صفحه است.
فایل های صوتی کتاب با فرمت mp3 هستند.
 
فایل PDF به صورت اسکن رنگی و با کیفیت مناسب است….

Check Also

کتاب معلم Business Result Elementary

کتاب معلم Business Result Elementary کتاب معلم Business Result Elementary ناشر کتاب: Oxford فایل PDF …