کتاب آموزش زبان آلمانی Erfolgreich In Alltag Und Beruf B2 به همراه جواب تمارین کتاب و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Erfolgreich In Alltag Und Beruf B2 به همراه جواب تمارین کتاب و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Erfolgreich In Alltag Und Beruf B2 به همراه جواب تمارین کتاب و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Erfolgreich In Alltag Und Beruf B2 به همراه جواب تمارین کتاب و فایل های صوتی کتاب
ناشر کتاب: (2016) Cornelsen
  
مجموعه حاضر شامل فایل های زیر است:
کتاب Erfolgreich In Alltag Und Beruf B2 Lehrbuch شامل Kursbuch و Übungsbuch به زبان آلمانی در 261 صفحه
متن فایل های صوتی کتاب به زبان آلمانی و در 39 صفحه
جواب تمارین کتاب به زبان آلمانی و در 46 صفحه
فایل های صوتی کتاب های Kursbuch و Uebungsbuch با فرمت MP3
فایل PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی…

Check Also

کتاب معلم Business Result Elementary

کتاب معلم Business Result Elementary کتاب معلم Business Result Elementary ناشر کتاب: Oxford فایل PDF …