کتاب آموزش زبان آلمانی Erfolgreich am Telefon und bei Gesprächen im Büro B2/C1 به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Erfolgreich am Telefon und bei Gesprächen im Büro B2/C1 به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Erfolgreich am Telefon und bei Gesprächen im Büro B2/C1 به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی
Erfolgreich am Telefon und bei Gesprächen im Büro B2/C1
به همراه فایل های صوتی کتاب
 
ناشر کتاب: Cornelsen
 
مجموعه حاضر شامل موارد زیر است:
کتاب Kursbuch به زبان آلمانی و در 127 صفحه
کتاب Hinweise به زبان آلمانی و در 80 صفحه
فایل های صوتی کتاب
 
فایل های صوتی کتاب با فرمت mp3 هستند.
فایل های PDF به صورت اسکن شده و با کیفیت مناسب است….

Check Also

کتاب معلم Business Result Elementary

کتاب معلم Business Result Elementary کتاب معلم Business Result Elementary ناشر کتاب: Oxford فایل PDF …