کتاب آموزش زبان آلمانی em neu 2008 Abschlusskurs به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی em neu 2008 Abschlusskurs به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی em neu 2008 Abschlusskurs به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی em neu 2008 Abschlusskurs به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب
ناشر کتاب: HUEBER
 
فایل PDF کتاب Kursbuch به زبان آلمانی و در 128 صفحه است.
فایل PDF کتاب Arbeitsbuch به زبان آلمانی و در 125 صفحه است.
فایل های صوتی Kursbuch Hoertexte و Lerner CD.
 
فایل PDF به صورت اسکن رنگی و با کیفیت مناسب است….

Check Also

کتاب معلم Business Result Elementary

کتاب معلم Business Result Elementary کتاب معلم Business Result Elementary ناشر کتاب: Oxford فایل PDF …