کتاب آموزش زبان آلمانی Die 101 Fragen und Antworten im Vorstellungsgespräch – ویرایش دوم

کتاب آموزش زبان آلمانی Die 101 Fragen und Antworten im Vorstellungsgespräch - ویرایش دوم

کتاب آموزش زبان آلمانی Die 101 Fragen und Antworten im Vorstellungsgespräch – ویرایش دوم

کتاب آموزش زبان آلمانی Die 101 Fragen und Antworten im Vorstellungsgespräch – ویرایش دوم
ناشر کتاب: Haufe
مجموعه حاضر شامل CD کتاب نیست.
فایل PDF کتاب به زبان آلمانی و در 216 صفحه است.
فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است….

Check Also

کتاب معلم Business Result Elementary

کتاب معلم Business Result Elementary کتاب معلم Business Result Elementary ناشر کتاب: Oxford فایل PDF …