کتاب آموزش زبان آلمانی Deutsch fur das Berufsleben B1 به همراه کتاب تمرین و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Deutsch fur das Berufsleben B1 به همراه کتاب تمرین و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Deutsch fur das Berufsleben B1 به همراه کتاب تمرین و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Deutsch fur das Berufsleben B1 به همراه کتاب تمرین و فایل های صوتی کتاب
ناشر کتاب: Klett
 
مجموعه حاضر شامل فایل های زیر است:
کتاب Kursbuch به زبان آلمانی و در 146 صفحه
کتاب Übungsbuch به زبان آلمانی و در 167 صفحه
فایل های صوتی کتاب ها شامل دو سی دی
 
فایل های صوتی کتاب با فرمت mp3 هستند.
فایل PDF به صورت اسکن شده و با کیفیت مناسب است….

Check Also

کتاب معلم Business Result Elementary

کتاب معلم Business Result Elementary کتاب معلم Business Result Elementary ناشر کتاب: Oxford فایل PDF …