کتاب آموزش زبان آلمانی Deutsch.com A2 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Deutsch.com A2 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Deutsch.com A2 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Deutsch.com A2 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب
ناشر کتاب: HUEBER
  
مجموعه حاضر شامل فایل های زیر است:
کتاب Kursbuch به زبان آلمانی و در 133 صفحه
کتاب Arbeitsbuch به زبان آلمانی و در 164 صفحه
فایل های صوتی کتاب Kursbuch _ شامل 2 سی دی
فایل های صوتی کتاب Arbeitsbuch _ شامل 1 سی دی…

Check Also

کتاب معلم Business Result Elementary

کتاب معلم Business Result Elementary کتاب معلم Business Result Elementary ناشر کتاب: Oxford فایل PDF …