کتاب آموزش زبان آلمانی Das neue Deutschmobil 3 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Das neue Deutschmobil 3 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Das neue Deutschmobil 3 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Das neue Deutschmobil 3 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب

ناشر کتاب: Klett
 
مجموعه حاضر شامل فایل های زیر است:
کتاب Das neue Deutschmobil 3 به زبان آلمانی و در 113 صفحه است.
کتاب Das neue Deutschmobil 3 Arbeitsbuch به زبان آلمانی و در 113 صفحه است.
کتاب Das neue Deutschmobil 3 Lehrerhandbuch به زبان آلمانی و در 106 صفحه است.
فایل های صوتی کتاب
 
اسکن فایل کتاب اصلی (Lehrbuch) کیفیت پایینی دارد ولی خوانا است.
 
فایل های صوتی کتاب با فرمت mp3 هستند.
فایل های PDF به…

Check Also

کتاب معلم Business Result Elementary

کتاب معلم Business Result Elementary کتاب معلم Business Result Elementary ناشر کتاب: Oxford فایل PDF …