کتاب آموزش زبان آلمانی Das neue Deutschmobil 2 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Das neue Deutschmobil 2 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Das neue Deutschmobil 2 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Das neue Deutschmobil 2 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب
ناشر کتاب: Klett
 
مجموعه حاضر شامل فایل های زیر است:
کتاب Das neue Deutschmobil 2 به زبان آلمانی و در 129 صفحه است.
کتاب Das neue Deutschmobil 2 Arbeitsbuch به زبان آلمانی و در 121 صفحه است.
فایل های صوتی کتاب
 
فایل های صوتی کتاب با فرمت mp3 هستند.
فایل PDF به صورت اسکن رنگی و با کیفیت مناسب است….

Check Also

کتاب معلم Business Result Elementary

کتاب معلم Business Result Elementary کتاب معلم Business Result Elementary ناشر کتاب: Oxford فایل PDF …