کتاب آموزش زبان آلمانی Das neue Deutschmobil 1 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Das neue Deutschmobil 1 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Das neue Deutschmobil 1 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Das neue Deutschmobil 1
ناشر کتاب: Klett
 
مجموعه حاضر شامل فایل های زیر است:
کتاب Das neue Deutschmobil 1 به زبان آلمانی و در 117 صفحه است.
کتاب Das neue Deutschmobil 1 Arbeitsbuch به زبان آلمانی و در 117 صفحه است.
کتاب Das neue Deutschmobil 1 Lehrerhandbuch به زبان آلمانی و در 96 صفحه است.
کتاب Das neue Deutschmobil 1 Testheft به زبان آلمانی و در 56 صفحه است.
فایل های صوتی کتاب
 
فایل های صوتی کتاب با فرمت mp3 هستند.
فایل های PDF به صورت اسکن رنگی و با کیفیت مناسب است….

Check Also

کتاب معلم Business Result Elementary

کتاب معلم Business Result Elementary کتاب معلم Business Result Elementary ناشر کتاب: Oxford فایل PDF …