کتاب آموزش زبان آلمانی Beste Freunde A2.2 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب درسی

کتاب آموزش زبان آلمانی Beste Freunde A2.2 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب درسی

کتاب آموزش زبان آلمانی Beste Freunde A2.2 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب درسی

کتاب آموزش زبان آلمانی Beste Freunde A2.2 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب درسی
ناشر کتاب: HUEBER
 
 
مجموعه حاضر شامل فایل های زیر است:
کتاب Beste Freunde A2.1 Kursbuch به زبان آلمانی و در 75 صفحه
کتاب Beste Freunde A2.1 Arbeitsbuch به زبان آلمانی و در 96 صفحه
فایل های صوتی کتاب Kursbuch با فرمت MP3
مجموعه حاضر شامل فایل های صوتی کتاب Arbeitsbuch نیست.
 
فایل های PDF به صورت اسکن رنگی و با کیفیت مناسب است….

Check Also

کتاب معلم Business Result Elementary

کتاب معلم Business Result Elementary کتاب معلم Business Result Elementary ناشر کتاب: Oxford فایل PDF …