کتاب آموزش زبان آلمانی Beste Freunde A1.2 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب ها

کتاب آموزش زبان آلمانی Beste Freunde A1.2 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب ها

کتاب آموزش زبان آلمانی Beste Freunde A1.2 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب ها

کتاب آموزش زبان آلمانی Beste Freunde A1.2 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب ها
ناشر کتاب: HUEBER
  
مجموعه حاضر شامل فایل های زیر است:
کتاب Beste Freunde A1.2 Kursbuch به زبان آلمانی و در 91 صفحه
کتاب Beste Freunde A1.2 Arbeitsbuch به زبان آلمانی و در 98 صفحه
فایل های صوتی کتاب درسی و کتاب کار به همراه متن فایل های صوتی
جواب تمارین کتاب های Kursbuch و Arbeitsbuch
فایل های صوتی کتاب ها با فرمت mp3 هستند.
فایل های PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی…

Check Also

کتاب معلم Business Result Elementary

کتاب معلم Business Result Elementary کتاب معلم Business Result Elementary ناشر کتاب: Oxford فایل PDF …