کتاب آموزش زبان آلمانی Beste Freunde A1.1 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب ها

کتاب آموزش زبان آلمانی Beste Freunde A1.1 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب ها

کتاب آموزش زبان آلمانی Beste Freunde A1.1 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب ها

کتاب آموزش زبان آلمانی Beste Freunde A1.1 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب ها
ناشر کتاب: HUEBER
  
مجموعه حاضر شامل فایل های زیر است:
کتاب Beste Freunde A1.1 Kursbuch به زبان آلمانی و در 76 صفحه
کتاب Beste Freunde A1.1 Arbeitsbuch به زبان آلمانی و در 96 صفحه
فایل های صوتی کتاب های Kursbuch و Arbeitsbuch به همراه متن فایل های صوتی
جواب تمارین کتاب های Kursbuch و Arbeitsbuch
 
فایل های PDF به صورت اسکن رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است….

Check Also

کتاب معلم Business Result Elementary

کتاب معلم Business Result Elementary کتاب معلم Business Result Elementary ناشر کتاب: Oxford فایل PDF …