کتاب آموزش زبان آلمانی Berliner Platz 2 neu به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Berliner Platz 2 neu به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Berliner Platz 2 neu به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Berliner Platz 2 neu به همراه فایل های صوتی کتاب
سطح کتاب: A2
 
مجموعه حاضر شامل موارد زیر است:
کتاب Berliner Platz 2 neu Teil 1 به زبان آلمانی و در 137 صفحه
کتاب Berliner Platz 2 neu Teil 2 به زبان آلمانی و در 146 صفحه
متن فایل های صوتی کتاب های Lehrbuchteil و Arbeitsbuchteil
فایل های صوتی کتاب های Lehrbuch و Arbeitsteil در 3 سی دی
 
فایل های PDF به صورت اسکن رنگی و با کیفیت مناسب است….

Check Also

کتاب معلم Business Result Elementary

کتاب معلم Business Result Elementary کتاب معلم Business Result Elementary ناشر کتاب: Oxford فایل PDF …