کتاب آموزش زبان آلمانی Berliner Platz 1 Neu Deutsch Im Alltag به همراه فایل های صوتی کتاب کار

کتاب آموزش زبان آلمانی Berliner Platz 1 Neu Deutsch Im Alltag به همراه فایل های صوتی کتاب کار

کتاب آموزش زبان آلمانی Berliner Platz 1 Neu Deutsch Im Alltag به همراه فایل های صوتی کتاب کار

کتاب آموزش زبان آلمانی Berliner Platz 1 Neu Deutsch Im Alltag به همراه فایل های صوتی کتاب کار
سطح کتاب: A1
مجموعه حاضر شامل Lehr- und Arbeitsbuch mit 2 Audio-CDs zum Arbeitsbuchteil به زبان آلمانی و در 256 صفحه است.
فایل های صوتی کتاب کار با فرمت Mp3 هستند.
فایل PDF به صورت اسکن رنگی و با کیفیت مناسب است….

Check Also

کتاب معلم Business Result Elementary

کتاب معلم Business Result Elementary کتاب معلم Business Result Elementary ناشر کتاب: Oxford فایل PDF …