کتاب آموزش زبان آلمانی Aspekte neu C1 به همراه کتاب کار و کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب ها

کتاب آموزش زبان آلمانی Aspekte neu C1 به همراه کتاب کار و کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب ها

کتاب آموزش زبان آلمانی Aspekte neu C1 به همراه کتاب کار و کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب ها

کتاب آموزش زبان آلمانی Aspekte neu C1 به همراه کتاب کار و کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب ها
ناشر کتاب: Langenscheidt
 
مجموعه حاضر شامل فایل های زیر است:
فایل PDF کتاب Kursbuch به زبان آلمانی و در 211 صفحه است.
فایل PDF کتاب Arbeitsbuch به زبان آلمانی و در 238 صفحه است.
فایل PDF کتاب Lehrbuch به زبان آلمانی و در 186 صفحه است.
فایل های صوتی کتاب شامل 3 سی دی
 
فایل های صوتی کتاب با فرمت mp3 هستند.
فایل PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو در متن…

Check Also

کتاب معلم Business Result Elementary

کتاب معلم Business Result Elementary کتاب معلم Business Result Elementary ناشر کتاب: Oxford فایل PDF …