کتاب آموزش زبان آلمانی Aspekte B1 به همراه کتاب کار و کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Aspekte B1 به همراه کتاب کار و کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Aspekte B1 به همراه کتاب کار و کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Aspekte B1 به همراه کتاب کار و کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب
ناشر کتاب: Langenscheidt
 
 مجموعه حاضر شامل فایل های زیر است:
فایل PDF کتاب Lehrbuch به زبان آلمانی و در 194 صفحه است.
فایل PDF کتاب Lehrerhandreichungen به زبان آلمانی و در 146 صفحه است.
فایل PDF کتاب Arbeitsbuch به زبان آلمانی و در 178 صفحه است.
فایل های صوتی کتاب شامل 2 سی دی
 
فایل های صوتی کتاب با فرمت mp3 هستند.
فایل PDF به صورت اسکن رنگی و با کیفیت مناسب است….

Check Also

کتاب معلم Business Result Elementary

کتاب معلم Business Result Elementary کتاب معلم Business Result Elementary ناشر کتاب: Oxford فایل PDF …