مجموعه 3 سطحی صوتی آموزش زبان آلمانی Learn In Your Car German به همراه کتابچه های راهنمای 3 سطح

مجموعه 3 سطحی صوتی آموزش زبان آلمانی Learn In Your Car German به همراه کتابچه های راهنمای 3 سطح

مجموعه 3 سطحی صوتی آموزش زبان آلمانی Learn In Your Car German به همراه کتابچه های راهنمای 3 سطح

مجموعه 3 سطحی صوتی آموزش زبان آلمانی Learn In Your Car German به همراه کتابچه های راهنمای 3 سطح
ناشر مجموعه: Penton Overseas
  
 
مجموعه حاضر شامل 95 فایل صوتی به زبان های آلمانی و انگلیسی به همراه 3 فایل PDF شامل متن نوشتاری فایل های صوتی به زبان های آلمانی و انگلیسی و در 98 درس است.
فایل های صوتی کتاب با فرمت mp3 هستند.
فایل های PDF کتابچه ها به صورت دو زبانه آلمانی و انگلیسی است.
فایل های PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن…

Check Also

کتاب معلم Business Result Elementary

کتاب معلم Business Result Elementary کتاب معلم Business Result Elementary ناشر کتاب: Oxford فایل PDF …