مجموعه کامل نمونه سوال های آزمون استخدامی آموزش و پرورش – عمومی و اختصاصی

مجموعه کامل نمونه سوال های آزمون استخدامی آموزش و پرورش – عمومی و اختصاصی

 
سوالات عمومی موجود در این بسته: سالهای ٨۴ و ٨۶ و ٨٩

 
 

۴٠٠ نمونه سوال کامپیوتر و فناوری اطلاعات/سوالات استاندارد و پر تکرار در چهار بسته ی ١٠٠تایی (همراه با پاسخنامه)
 
٣٠٠ نمونه سوال زبان و ادبیات فارسی/سوالات استاندارد و پر تکرار در سه بسته ی ١٠٠تایی (همراه با پاسخنامه)
 
۴٠٠ نمونه سوال اطلاعات سیاسی، اجتماعی و مبانی قانونی/سوالات استاندارد و پر تکرار در چهار بسته ی ١٠٠تایی (همراه با پاسخنامه)
 
٢۴٠ نمونه سوال هوش و…

Check Also

جزوه تایپی و فوق العاده و رنگی جراحی دام کوچک

جزوه تایپی و فوق العاده و رنگی جراحی دام کوچک جزوه ی کامل و بسیار …