مجموعه آموزش صوتی زبان اسپانیایی Spanish with Paul Noble

مجموعه آموزش صوتی زبان اسپانیایی Spanish with Paul Noble

مجموعه آموزش صوتی زبان اسپانیایی Spanish with Paul Noble

مجموعه آموزش صوتی زبان اسپانیایی Spanish with Paul Noble
ناشر مجموعه: Collins
مجموعه صوتی حاضر در 12 سی دی شامل فایل های MP3 به صورت کامل و با کیفیت عالی و به صورت دو زبانه اسپانیایی و انگلیسی است.
مدت زمان مجموعه حاضر در مجموع 13 ساعت است….

Check Also

کتاب معلم Business Result Advanced

کتاب معلم Business Result Advanced کتاب معلم Business Result Advanced ناشر کتاب: Oxford فایل PDF …