مجموعه آموزش صوتی زبان اسپانیایی Next Steps in Spanish with Paul Noble به همراه کتابچه راهنمای مجموعه

مجموعه آموزش صوتی زبان اسپانیایی Next Steps in Spanish with Paul Noble به همراه کتابچه راهنمای مجموعه

مجموعه آموزش صوتی زبان اسپانیایی Next Steps in Spanish with Paul Noble به همراه کتابچه راهنمای مجموعه

مجموعه آموزش صوتی زبان اسپانیایی Next Steps in Spanish with Paul Noble به همراه کتابچه راهنمای مجموعه
کتاب صوتی حاضر به صورت 85 فایل MP3 و مدت زمان آن در مجموع 7 ساعت و 41 دقیقه و به صورت دو زبانه اسپانیایی و انگلیسی است.
فایل PDF کتابچه راهنما به صورت دو زبانه اسپانیایی و انگلیسی و در 25 صفحه است.
ناشر مجموعه: (Collins (2019…

Check Also

کتاب معلم Business Result Elementary

کتاب معلم Business Result Elementary کتاب معلم Business Result Elementary ناشر کتاب: Oxford فایل PDF …