مجموعه آموزش صوتی زبان اسپانیایی Essential Spanish in 2 hours with Paul Noble

مجموعه آموزش صوتی زبان اسپانیایی Essential Spanish in 2 hours with Paul Noble

مجموعه آموزش صوتی زبان اسپانیایی Essential Spanish in 2 hours with Paul Noble

مجموعه آموزش صوتی زبان اسپانیایی Essential Spanish in 2 hours with Paul Noble

کتاب صوتی حاضر به صورت 1 فایل MP3 و مدت زمان آن در مجموع 2 ساعت و 24 دقیقه و به صورت دو زبانه اسپانیایی و انگلیسی است.
ناشر مجموعه: (Collins (2017
 
 

Check Also

کتاب معلم Business Result Elementary

کتاب معلم Business Result Elementary کتاب معلم Business Result Elementary ناشر کتاب: Oxford فایل PDF …