مجموعه آموزش صوتی زبان آلمانی Next Steps in German with Paul Noble

مجموعه آموزش صوتی زبان آلمانی Next Steps in German with Paul Noble

مجموعه آموزش صوتی زبان آلمانی Next Steps in German with Paul Noble

مجموعه آموزش صوتی زبان آلمانی Next Steps in German with Paul Noble به همراه کتابچه راهنمای مجموعه
کتاب صوتی حاضر به صورت 80 فایل MP3 و مدت زمان آن در مجموع 8 ساعت و 26 دقیقه و به صورت دو زبانه آلمانی و انگلیسی است.
فایل PDF کتابچه راهنما به صورت دو زبانه آلمانی و انگلیسی و در 30 صفحه است.
ناشر مجموعه: (Collins (2019…

Check Also

کتاب معلم Business Result Elementary

کتاب معلم Business Result Elementary کتاب معلم Business Result Elementary ناشر کتاب: Oxford فایل PDF …