مجموعه آموزش زبان چینی Earworms Rapid Chinese – جلد اول

مجموعه آموزش زبان چینی Earworms Rapid Chinese - جلد اول

مجموعه آموزش زبان چینی Earworms Rapid Chinese – جلد اول

مجموعه آموزش زبان چینی Earworms Rapid Chinese – جلد اول
ناشر مجموعه: Berlitz Publishing
  
مجموعه حاضر شامل موارد زیر است:
جلد اول: فایل های MP3 به همراه کتابچه راهنما در 20 صفحه
 
فایل های PDF کتاب به صورت دو زبانه چینی و انگلیسی و در 20 صفحه است….

Check Also

کتاب معلم Business Result Advanced

کتاب معلم Business Result Advanced کتاب معلم Business Result Advanced ناشر کتاب: Oxford فایل PDF …