مجموعه آموزش زبان ایتالیایی Earworms Rapid Italian – جلد اول و دوم و سوم

مجموعه آموزش زبان ایتالیایی Earworms Rapid Italian - جلد اول و دوم و سوم

مجموعه آموزش زبان ایتالیایی Earworms Rapid Italian – جلد اول و دوم و سوم

مجموعه آموزش زبان ایتالیایی Earworms Rapid Italian – جلد اول و دوم و سوم
ناشر مجموعه: Berlitz Publishing
 
 مجموعه حاضر شامل موارد زیر است:
جلد اول: فایل های MP3 به همراه کتابچه راهنما در 20 صفحه
جلد دوم: فایل های MP3 به همراه کتابچه راهنما در 20 صفحه
جلد سوم: فایل های MP3 به همراه کتابچه راهنما در 20 صفحه
 
فایل های PDF کتاب ها به صورت دو زبانه ایتالیایی و انگلیسی و در مجموع 60 صفحه است….

Check Also

کتاب معلم Business Result Elementary

کتاب معلم Business Result Elementary کتاب معلم Business Result Elementary ناشر کتاب: Oxford فایل PDF …