مجموعه آموزش زبان آلمانی Earworms Rapid German – جلد اول و دوم

مجموعه آموزش زبان آلمانی Earworms Rapid German - جلد اول و دوم

مجموعه آموزش زبان آلمانی Earworms Rapid German – جلد اول و دوم

مجموعه آموزش زبان آلمانی Earworms Rapid German – جلد اول و دوم
ناشر مجموعه: Berlitz Publishing
  
 
مجموعه حاضر شامل موارد زیر است:
جلد اول: فایل های MP3 به همراه کتابچه راهنما در 20 صفحه
جلد دوم: فایل های MP3 به همراه کتابچه راهنما در 20 صفحه
 
فایل های PDF کتاب ها به صورت دو زبانه آلمانی و انگلیسی و در مجموع 40 صفحه است….

Check Also

کتاب معلم Business Result Elementary

کتاب معلم Business Result Elementary کتاب معلم Business Result Elementary ناشر کتاب: Oxford فایل PDF …