متن فایل صوتی کتاب دانش آموز و کتاب کار New Headway Elementary – ویرایش چهارم

متن فایل صوتی کتاب دانش آموز و کتاب کار New Headway Elementary - ویرایش چهارم

متن فایل صوتی کتاب دانش آموز و کتاب کار New Headway Elementary – ویرایش چهارم

متن فایل صوتی کتاب دانش آموز و کتاب کار New Headway Elementary – ویرایش چهارم
 
مجموعه حاضر شامل متن فایل های صوتی موارد زیر است:
1- Student’s Book
2- Workbook
3- Skills Tests
 
فایل های PDF به زبان انگلیسی است.
فایل های PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است….

Check Also

کتاب معلم Business Result Elementary

کتاب معلم Business Result Elementary کتاب معلم Business Result Elementary ناشر کتاب: Oxford فایل PDF …