دانلود PDF کتاب 10 راهکار جذب درآمد 10 رقمی برای معماران

دانلود PDF کتاب 10 راهکار جذب درآمد 10 رقمی برای معماران

دانلود PDF کتاب 10 راهکار جذب درآمد 10 رقمی برای معماران

چگونه می توانیم در یکسال در آمد ده رقمی از معماری داشته باشیم؟!
شاید به نظر شما این مسئله غیر ممکن باشد. چون فکر می کنید که معماری یک هنر است و نباید از آن توقع درآمد بالا داشته باشید.
. اما به یاد داشته باشید اگر رضایت شغلی نداشته باشید … . اگر نتوانید از حرفه اصلی خود درآمد کافی تولید کنید … . اگر تعداد زیادی کارفرما نداشته باشید که بتوانید انتخاب کنید کدام پروژه
برای شما مناسب تر است …
هنر شما نمی تواند ادامه دار باشد.
کتاب ده راهکار جذب…

Check Also

سازه های پوسته ای

سازه های پوسته ای تاریخچه کاربرد سیستم های سازه ای پوسته ای در صنعت ساختمان …