دانلود PDF کتابهای مرحوم محمد ابراهیم باستانی پاریزی

دانلود PDF کتابهای مرحوم محمد ابراهیم باستانی پاریزی

مجموعه کتابهای مرحوم باستانی پاریزی جهت دانلود آماده گردیده است.
 
این مجموعه شامل کتب زیر در فرمت پی دی اف می باشد:
1- کتاب فهرست اعلام و محیط سیاسی و زندگانی مشیرالدوله پیرنیا، چاپ دوم، 293 صفحه
2- کتاب تذکره صفویه کرمان نوشته میر محمد سعید مشیزی- مقدمه و تصحیح محمد ابراهیم باستانی پاریزی، چاپ اول، 761 صفحه
3- کتاب اخبار ایران نوشته الکامل ابن اثیر – ترجمه محمد ابراهیم باستانی پاریزی، چاپ سوم، 484 صفحه
4- کتاب توانا نوشته محمد ابراهیم…

Check Also

کتاب صلاح الدین ایوبی

کتاب صلاح الدین ایوبی نویسنده: آلبر شاندور مترجم: محمد قاضی کتاب صلاح الدین ایوبی نوشته …