دانلود کلید گمشده حضرت سلیمان

دانلود کلید گمشده حضرت سلیمان

دانلود کلید گمشده حضرت سلیمان

کلید گمشده حضرت سلیمان
دانلود کتاب کلید سلیمان آلیستر کرولی
آليستر كرولي در كتاب کلید گمشده حضرت سلیمان به معرفي شياطيني پرداخته است كه ساحران و جادوگران از آنها براي انجام مقاصد شيطاني خود استفاده كرده و يا آنها را مورد پرستش قرار مي دهند. اين ۷۲ شيطان همان شياطين مطرودي هستند كه حضرت سليمان آنها را به غل و زنجير كشيد. هر نوع فتنه و فسادي كه در دنياي امروز رخ مي دهد بنوعي به اين ۷۲ ديو و سپاهيان آنها ارتباط دارد .
هيچ سحري در دنيا انجام…

Check Also

بحرالغرائب

بحرالغرائب … جزئیات بیشتر / دانلود