دانلود کتاب کاندید اثر ولتر PDF

دانلود کتاب کاندید اثر ولتر PDF

دانلود کتاب کاندید اثر ولتر PDF

کتاب کاندید اثر ولتر PDF
خفقان، رخوت، رنج …. سه کلمه ای که در سرتاسر کتاب کاندید، اثر ولتر، دیده میشود. ولتر، نابغه ای در به تصویر کشیدن ظلم و استبداد است و از بزرگترین منتقدین سیاسی قرن هجدهم. در بخشی از مقدمه ی مترجم کتاب نکته ای گوشزد شد که لازم دانستم من هم تکرار کنم: این درست است که جامعه اروپایی تا حد زیادی در از بین بردن خفقان و خرافه و فساد سنتی خود موفق بوده است، اما آیا این موضوع در مورد جوامع شرقی نیز صادق است؟ (در کتاب ذکر شده که…

Check Also

کتاب صلاح الدین ایوبی

کتاب صلاح الدین ایوبی نویسنده: آلبر شاندور مترجم: محمد قاضی کتاب صلاح الدین ایوبی نوشته …