دانلود کتاب ژنتیک مندلی خیلی سبز

دانلود کتاب ژنتیک مندلی خیلی سبز

دانلود کتاب ژنتیک مندلی خیلی سبز

دانلود کتاب ژنتیک مندلی از انتشارات خیلی سبز
مولفان : ابوذر نصری – کمیل نصریناشر : انتشارات خیلی سبز
 
فهرست کتاب:
فصل اول: احتمالات
فصل دوم: مفاهیم پایه ای 
فصل سوم: انواع ژنوتیپ و فنوتیپ
فصل چهارم: آمیزش مونوهیبریدی
فصل پنجم: آمیزش مولتی هیبریدی
فصل ششم: نوترکیبی و F2
فصل هفتم: مندل
فصل هشتم: آمیزش آزمون
فصل نهم: پیوستگی 
فصل دهم: صفات وابسته به x
فصل یازدهم: بیماری های انسان
فصل دوازدهم: جانوران
فصل سیزدهم: شجره نامه
 
نوع…

Check Also

دانلود گزارش كارورزي آزمايشگاه(تشخيص طبي) رشته ژنتيك ومیکروبیولوژی و علوم آزمایشگاهی

دانلود گزارش كارورزي آزمايشگاه(تشخيص طبي) رشته ژنتيك ومیکروبیولوژی و علوم آزمایشگاهی فايل كاراموزي کارآموزی در …