دانلود کتاب [چگونه باکودکم رفتارکنم؟] – pdf

دانلود کتاب [چگونه باکودکم رفتارکنم؟] -  pdf

دانلود کتاب [چگونه باکودکم رفتارکنم؟] – pdf

دانلود کتاب چگونه باکودکم رفتارکنم؟ – pdf
معرفی کتاب:(چگونه باکودکم رفتارکنم؟؟)
اگر به پیگیری یک کتاب جامع (چگونه باکودکم رفتارکنم)برای دشواری ها ریز و درشتی که هر روز در وابستگی با فرزندتان با آن ها روبرو می شوید، می گردید،(چگونه باکودکم رفتارکنم)کتاب چگونه با کودکم رفتار کنم می تواند گزینه مناسبی باشد. در این کتاب، فصل بندی موضوعی کلی مانند: دشواری ها صبحگاهی، مشکلات شبانگاهی، مشکلات هر روزه، مشکلات آبخانه رفتن، کج خلقی ها و رفتارهای…

Check Also

نمونه سوالات آموزش و پرورش تطبیقی

نمونه سوالات آموزش و پرورش تطبیقی نمونه سوالات آموزش و پرورش تطبیقی(مخصوص ورودی های 95 …